תעא (ת"א) 11635/07

תעא (ת"א) 11635/07 מיכאל גולדמן נ' ג'נרל בילדינג בע"מ

התובע, שיוצג על-ידי משרדנו, הגיש תביעה כנגד הנתבעת לתשלום הפרשי שכר וזכויות סוציאליות נוספות תוך כדי עבודתו. בסמוך לאחר סירובו של התובע לסיים את ההליכים בבית הדין בפשרה פוטר התובע מעבודתו בטענת גניבה, כאשר הנתבעת אף הגישה תלונה למשטרה בשל גניבת תיקו האישי של מנהל הנתבעת. מתוך כך טענה הנתבעת כי התובע אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים.
התובע טען כי מעשה הגניבה בוים על-ידי הנתבעת, כאשר נתבקש על-ידי מנהל הנתבעת להביא את תיקו מהדלפק שבלובי שצולם במצלמות ההבטחה.
ביה"ד קיבל את גרסת התובע באשר לאירוע הגניבה המיוחס לו כי הנתבעת ניסתה "לטמון לו פח". לאור הזיקה ההדוקה בין הניסיון לייחס לתובע ביצוע מעשה גניבה להליך המשפטי שיזם כנגד הנתבעת, התובע זכאי לתשלום פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת וכן פיצוי הלנת פיצויי פיטורים בגובה 50,000 ש"ח, נוכח חומרת מעשיה וטענותיה של החברה.