תע"א (ב"ש) 2023/09

תע"א (ב"ש) 2023/09 אולג פיקובסקי נ' קרידו בע"מ

בית הדין האזורי בבאר-שבע קבע כי שעות אשר הוגדרו כשעות תורנות בימי חול ובסופי שבוע, מזכות את התובעים, שיוצגו על-ידי משרדנו, בתשלום גמול בשעות נוספות.

נקבע כי שעות הנוכחות של התובעים בתורנויות הם "שעות עבודה" לכל דבר ועניין, ואין זה משנה אם בחלק מהשעות לא נקראו לבצע איזו שהיא מטלה, משום שלא הייתה כזו. עצם החובה להימצא במפעל תוך התנתקות מביתם ומשפחתם במטרה להיענות לכל בעיה אם תתעורר, גם אם לא תתעורר כלל, פירושה בנסיבות הקיימות העמדת זמן לרשות הנתבעת, וזו הגדרת המונח שעות עבודה בחוק שעות עבודה ומנוחה: "הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה".