ניהול הליכים מול הממונה על עיצומים כספיים
  • ייצוג מעסיקים בהליכים של התראות מנהליות ו/או הטלת עיצום כספי מול הממונה על עיצומים כספיים ובהליכי ערר על החלטת הממונה, מכח חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה
  • ליווי ויעוץ שוטף במהלך חקירה/ביקורת