ייצוג עובדים ומעסיקים מול הממונה על חוק עבודת נשים

  • הגשת בקשות למתן היתרים מכח חוק עבודת נשים, לרבות פיטורים או פגיעה בהיקף משרה וחל"ת  של עובדת בהיריון, עובדת בטיפולי פוריות, עובדת לאחר לידה וכו'
  • ייצוג עובדות בהליכים מול הממונה על חוק עבודת נשים לשם מיצוי זכויותיהן מול המעסיק
  • ייצוג עובדות ומעסיקים בהליכי ערר על החלטת הממונה