ייצוג מעסיקים

ייצוג וליווי של חברות בתחומי המשק, הניקיון וכח האדם;
• ליווי ויעוץ לצורך קבלת רישיונות מתאימים ממשרד הכלכלה
• ליווי ומתן יעוץ שוטף תוך שימת דגש על הוראות צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטים לתחום פעילותם
• יעוץ שוטף בנוגע להעסקת עובדים זרים ומסתננים
• ייצוג בהליכים משפטיים בכל הערכאות

ייצוג וליווי מעסיקים בתחום התעשייה;
• ייצוג מעסיקים בענפי התעשייה השונים, לרבות הפלסטיקה, האפייה, החשמל והמתכת ועוד
ייצוג וליווי של מעסיקים בענף המסעדנות, אולמות האירועים וקייטרינג;
• עריכת הסכמים תוך שימת דגש לייחודיות הענף והתאמתם לפסיקה העדכנית בתחום
• מתן יעוץ שוטף מניעתי
• ייצוג בהליכים משפטיים בכל הערכאות

ייצוג וליווי מעסיקים בתחום הפלילי
• ייצוג מול משרדים ממשלתיים, לרבות רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה, באישומים שמקורם במשפט העבודה (חוק עובדים זרים; חוק שעות עבודה ומנוחה; חוק הגנת השכר; חוק שכר מינימום ועוד)
• ייצוג בהליכי מו"מ טרם הליך משפטי
• ליווי וייעוץ שוטף במהלך חקירה/ביקורת

ייצוג מעסיקים במשפט העבודה הפרטי
• עריכת הסכמי עבודה;
• ליווי וייעוץ מקצועי (מניעתי) שוטף;
• ייעוץ בעניין העסקת עובדים זרים ומסתננים;
• ליווי וייצוג בהליכי שימוע לפני פיטורים;
• הגשת בקשות למתן צווי מניעה בעניין הגבלת חופש העיסוק;
• ייצוג בבקשות לצווי מניעה בעניין פיטורים;
• ניהול הליכים משמעתיים;
• ייצוג בתביעות על רקע אפליה וחוק עבודת נשים;
• ייצוג בבתי הדין לעבודה על כל ערכאותיו;

ייצוג וליווי בהליכי בירור לפי חוק למניעת הטרדה מינית
• ניסוח תקנונים למניעת הטרדה מינית;
• יעוץ משפטי שוטף למעסיקים בעת בירור תלונות על פי חוק למניעת הטרדה מינית;
• ייצוג בבתי הדין לעבודה על כל ערכאותיו, בהליכים משפטיים בעניין חוק למניעת הטרדה מינית