ייצוג מעסיקים

ייצוג וליווי של חברות בתחומי המשק, הניקיון וכח האדם;

 • ליווי ויעוץ לצורך קבלת רישיונות מתאימים
 • ממשרד הכלכלה
 • ליווי ומתן יעוץ שוטף תוך שימת דגש על
 • הוראות צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
 • הרלוונטים לתחום פעילותם
ייצוג עובדים

ייצוג עובדים במשפט העבודה הפרטי;

 • יעוץ בנוגע להסכמי עבודה אישיים;
 • ליווי בהליכי שימוע לקראת פיטורים;
 • ייצוג משפטי לשם מיצוי זכויות בעת הליך
 • פיטורים;
 • הגשת בקשות למתן צווים למניעת פיטורים;
 • ייצוג בתביעות על רקע אפליה, חוק שוויון
 • הזדמנויות בעבודה, חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות וחוק עבודת נשים;
תביעות ייצוגיות
 • ייצוג עובדים והגשת בקשות לאישור תובענה
 • ייצוגית, מול חברות גדולות במשק
 • ניהול הליכי תובענות ייצוגיות
 • ייצוג מעסיקים בתובענות ייצוגיות שהוגשו
 • נגדם
ייצוג עובדים ומעסיקים מול
הממונה על חוק עבודת נשים
 • הגשת בקשות למתן היתרים מכח חוק
 • עבודת נשים, לרבות פיטורים או פגיעה
 • בהיקף משרה וחל"ת של עובדת בהיריון,
 • עובדת בטיפולי פוריות, עובדת לאחר לידה וכו'
 • ייצוג עובדות בהליכים מול הממונה על חוק
 • עבודת נשים לשם מיצוי זכויותיהן מול
 • המעסיק
 • ייצוג עובדות ומעסיקים בהליכי ערר על החלטת הממונה
ניהול הליכים מול הממונה
על עיצומים כספיים
 • ייצוג מעסיקים בהליכים של התראות מנהליות
 • ו/או הטלת עיצום כספי מול הממונה על
 • עיצומים כספיים ובהליכי ערר על החלטת
 • הממונה, מכח חוק להגברת האכיפה של דיני
 • עבודה
 • ליווי ויעוץ שוטף במהלך חקירה/ביקורת