ע"ע 35693-07-16

ע"ע 35693-07-16 ליצ'י תרגומים נ' גל רחמן

משרדנו ייצוג את המערערת בהליכי ערעור בבית הדין הארצי. המערערת, חברה העוסקת במתן שירותי תרגום, פנתה למשרדנו לאחר שניתן נגדה פסק דין של בית הדין האזורי במסגרתו חויבה בתשלום סכומים של למעלה מ-300,000 ₪, בגין רכיבים שונים, לרבות פיצוי בגין פיטורים שלא כדין והפרשי עמלות (בהליך בו לא יוצגה על ידי משרדנו).

 במסגרת הליך הערעור (לאחר שהתקבלה בקשתנו לעיכוב ביצוע בהתייחס לכמחצית מסכום פסק הדין), ניתן פסק דין בהסכמת הצדדים לפיו פסק דינו של בית הדין האזורי בוטל ומהסכום בו חויבה המערערת הופחת כמחצית מהסכום שנפסק על ידי בית הדין האזורי.