ע"ע 204/07

ע"ע 204/07 אלכסנדרה פינגרוט נ' רוטל הגלריה למוצרי טכסטיל ונוי בע"מ 


בית הדין האזורי (עב (ת"א) 10666/04) קבע כי התובעת שיוצגה על-ידי משרדנו אינה זכאית לפיצוי בגין אי הפרשה לגמל (התביעה ליתר רכיבי התביעה התקבלה). זאת – משום שהנתבעת לא יכולה היתה לבטח את התובעת בכל קרן ביטוח שהיא באופן שיקנה לה זכויות מלאות בתכנית של פנסיית יסוד בהתאם לצו הרחבה בדבר הנהגת פנסיית זקנה (יסוד), בעקבות הרפורמה בהסדר הפנסיה בשנת 1995, וסגירת הקרנות הותיקות להצטרפות העמיתים החדשים.

בית הדין הארצי קיבל את ערעורה של ערעור על פס"ד של בית הדין האזורי וקבע כי התובעת זכאית לפיצוי בגין אי הפרשה לגמל גם בנסיבות המתוארות לעיל.