עע (ארצי) 74/08

ע"ע 74/08 אלה זטולובסקי נ' א.י. זאק חברה לשיווק מוצרים בע"מ (ניתן ביום 2/3/09, לא פורסם)

בית הדין הארצי קבע הלכה חדשה הקובעת עקרונות לחישוב ריבית והצמדה לפיצוי בגין אי הפרשה לגמל. בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי יש לחשב ריבית והצמדה כל חודש לחודשו.