עע (ארצי) 52949-05-10

עע (ארצי) 52949-05-10 ליליה וולצ'ק נ' ש. אלברט עבודות ציבוריות, מיום 28/3/12

בית הדין הארצי קיבל את ערעורה של העובדת על פסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה אשר קיבל תביעתה באופן חלקי. בית הדין הארצי קבע כי גם מעסיק הבוחר להעסיק עובד לפי "שכר גלובאלי", מחויב לבצע תחשיב של השכר לפי שעות העבודה בפועל, כך ששכרו השעתי, היומי, או החודשי, לפי העניין, של אותו עובד, לא יפחת משכר המינימום לפי החוק.