ע"ע (ארצי) 27513-07-10

ע"ע (ארצי) 27513-07-10 מיכאל גנטמן נ' איזי קיו איי בע"מ

התובע שיוצג על-ידי משרדנו הינו מהנדס תוכנה בהכשרתו, אשר עבד בחברת אוקטביאן מטעם חברת השמה, הנתבעת. בשלב מסוים הודיעה אוקטביאן על סיום ההתקשרות עם הנתבעת וכפועל יוצא מכך – סיום עבודתו של התובע. הנתבעת לא הצליחה למצוא לתובע מקום עבודה חילופי, ובשלב מסוים החל התובע לחפש מקום עבודה בעצמו. משמצא התובע מקום עבודה – ביקש לסיים את עבודתו לפני מועד סיום ההתקשרות עם אוקטביאן. הנתבעת לא הביאה התנגדות ואף ניהלה עם התובע משא ומתן לגבי תשלום פיצויי פיטורים, אך בסופו של דבר סירבה לשלמם. השאלה שעמדה לדיון הייתה זכאותו של התובע לתשלום פיצויי פיטורים. בית הדין האיזורי דחה את תביעתו של התובע. בית הדין הארצי לעבודה הפך את פסק הדין של בית הדין האזורי וקבע כי

אין מדובר בהתפטרות, אלא בהפסקת עבודה מוסכמת בין הצדדים, כאשר זכאות התובע לתשלום פיצויי פיטורים קמה, בין היתר, מכח התחייבות הנתבעת לשלם פיצויי פיטורים.