עע (ארצי) 14199-12-10

עע (ארצי) 14199-12-10 אלי קליין תכשיטים בע"מ נ' קריסטינה יורצ'נקו

העובדת, שהייתה מיוצגת על ידי משרדינו, נאלצה להתפטר מעבודתה, מאחר והמעסיקתה ניכתה משכרה של העובדת סכומים עבור גמל, מבלי להעבירם בפועל לחברת ביטוח, עד שחברת הביטוח הודיעה לעובדת על סילוקה המוחלט של הפוליסה. 

בית הדין האזורי קבע כי התפטרות התובעת נוכח אי העברת הכספים לגמל, מזכה אותה בתשלום פיצויי פיטורים, כאשר בשכר הקובע לצוך חישוב פיצויי פיטורים, כולל אף שכר ששולם במזומן.

 כמו כן קבע בית הדין האזורי כי יש מקום להטיל חבות אישית על בעלי החברה, לגבי רכיבי תביעה שהינם פועל יוצא של התנהלותם הפסולה, קרי פיצויי פיטורים וגמל,  וזאת על ידי שימוש בדוקטרינת "הרמת מסך" ההתאגדות.

בית הדין הארצי דחה את ערעורם של החברה ובעלי המניות בה, תוך הדגשה כי בית הדין האזורי עשה חסד עם המערערים, משלא הרים מסך ההתאגדות באופן מלא.