עע (ארצי) 1161/02

עע (ארצי) 1161/02   "מגן" שירותי כח אדם (1991) בע"מ ואח' נ' בלה אומנסקי

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעת עובדת לפיצויי בגין עוגמת נפש, מקום שלא ניתן היה לפסוק פיצויי הלנת שכר עקב התיישנות. 

בית הדין הארצי קיבל את טענת המעסיקה, שיוצגה על ידי משרדינו, כי שעה שנקבע על ידי המחוקק מנגנון מיוחד לפיצוי כספי על איחור בתשלום, כגון – פיצוי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, אין מקום לפסוק פיצוי על עגמת נפש שאינו אלא פיצוי על פיצוי.

 כפועל יוצא העובדת חויבה להשיב את הסכום ששולם לה עבור עוגמת נפש, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.