עב' 1574/01

  עב' 1574/01 סימה כץ נ' מדינת ישראל משרד החינוך והתרבות

סימה כץ, מורה במקצועה, שיוצגה על-ידי משרדנו, עתרה לביטול פיטורים פדגוגיים והשבתה לעבודה.

ביה"ד קבע כי נפל פגם כבד משקל בשיקול הדעת המנהלי שהופעל לעניין פיטורי התובעת בכך שהוחלט על פיטורי התובעת מטעמים פדגוגיים על סמך שני דו"חות של מפקחת אחת בלבד, בניגוד לתנאים שנקבעו לעניין פיטורי מורה מטעמים פדגוגיים, בפרק השלישי בתקנון שירות עובדי ההוראה, ומבלי שנלקח בחשבון עברה המקצועי של התובעת, אשר כלל 20 שנות הוראה ללא רבב