עב' 912865/99

 עב' 912865/99 מנאל עבד אללה תקרורי נ' נבהאן קשקוש ומועצה מקומית קלנסווה

התובעת, שייוצגה על-ידי משרדנו, עתרה לביטול פיטוריה והשבתה לעבודתה כסייעת טיפולית במחלקת החינוך במועצה מקומית. הבקשה למתן צו מניעה זמני נדחתה. על-אף זאת קבע בית הדין כי פיטוריה של התובעת בוצעו בניגוד לצו המועצות המקומיות, ללא אישור או התייעצות עם ועד עובדי המועצה או כל ועדה אחרת מטעמה של המועצה, בחוסר תום לב ומשיקולים זרים. נוכח פגמים אלה בוטלו פיטוריה של התובעת והתובעת הושבה לעבודתה לאחר שלוש שנים בהן לא עבדה בנתבעת.

בהמשך הגישה התובעת תביעה כספית לתשלום שכרה בגין שלוש שנים בהן ניהלה הליך משפטי כנגד הנתבעת, לרבות הפרשי תוספות וותק ודרגה (עב' 6530/05) ותביעתה התקבלה.