עב (ת"א) 8302-07

עב (ת"א) 8302-07 אירנה דו'צנקו נ' יונייטד שיא בע"מ

התובע, שיוצג על-ידי משרדנו, הגיש תביעה כנגד הנתבעת לתשלום הפרשי שכר וזכויות סוציאליות נוספות תוך כדי עבודתו. בסמוך לאחר סירובו של התובע לסיים את ההליכים בבית בין יתר רכיבי תביעתו של התובע קיבל בית הדין האיזורי לעבודה את טענת התובע כי יש לזקוף את דמי ההבראה ששולמו לתובע בשנתיים האחרונות בעד שנים קודמות. זאת – מאחר והוראת צו ההרחבה בעניין תשלום דמי הבראה, הקובעת כי לאחר סיום קשר העבודה עובד זכאי לדמי הבראה בעד תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת העבודה, אינה קובעת תקופת התיישנות לתביעה לדמי הבראה אלא  את היקף הזכות לפדיון דמי הבראה לאחר סיום קשר העבודה, ומגבילה אותה לדמי הבראה המגיעים לעובד בעד תקופה של עד שנתיים לפני תום תקופת עבודתו.