סע (ת"א) 395-12-11

סע (ת"א) 395-12-11     פקר ציציליה נ' הראשון בניקיון בע"מ מיום 1/1/14

בית הדין הארצי קיבל את ערעורה של העובדת על פסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה אשר קיבל תביעתה באופן חלקי. בית הדין הארצי קבע כי גם מעסיק הבוחר להעסיק עובד בית הדין האיזורי לעבודה קיבל תביעת העובדת נקיון, שיוצגה על-ידי משרדנו, לזכויות שונות, ופסק לה, בין היתר, הפרשי שכר בגין העסקתה פחות משלוש שעות ליום. בית הדין קבע כי  כאשר הנתבעת "מסכימה" להעסיק עובדת בהיקף של שעתיים ליום, עליה להיות מודעת לכך שהוראות ההסכם הקיבוצי יקנו לעובדת, בכל מקרה, שכר שלא יפתח משלוש שעות עבודה ליום. הנתבעת אינה יכולה להיתלות באי הידיעה של העובדת באשר לזכויותיה, כעילה שלא לשלם זכויות קוגנטיות הקבועות בהסכם הקיבוצי.