ס"ע (ת"א) 15344-08-10

ס"ע (ת"א) 15344-08-10 מריה חיימוב נ' מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ

העובדת שיוצגה על-ידי משרדנו פוטרה מעבודתה כמוכרת בחנות מרשת חנויות אופנה זמן קצר לאחר רכישת הרשת על-ידי רשת אופנה אחרת, כאשר זכויות העובדים הוסדרו במסגרת הסדר הנושים וותקם אופס.

השאלה שעמדה לדיון הייתה תחולת חוק עבודת נשים על העובדת שנכון למועד פיטוריה עבדה אצל המעסיק החדש ימים ספורים.

בית הדין האיזורי קבע כי אמנם הסדר נושים ממצה את זכויות הנושים ומהווה הסדר גורף, אך אין בו כדי לצמצם את ההגנה המוקנית לנשים באמצעות החוק במהלך הריונן.

נקבע כי הסר נושים הינו צופה פני עבר ומתייחס לחובות שלפני חתימתו. יחד עם זאת אין בהסדר נושים כדי לפגוע בזכויות צופות פני עתיד, כגון זכותה של האישה להמשיך ולעבוד במהלך ההריון ולאחר שובה מחופשת הלידה.