ס"ע (אזורי ת"א) 9593-04-11

 ס"ע (אזורי ת"א) 9593-04-11 ז'אנה בליאסוב – ר.ק. מתן שותפות מוגבלת (ניתן ביום 30.09.2013)

התובעת, שיוצגה על ידי משרדנו, הועסקה כעוזרת טבח במסעדה שניהלו הנתבעים. העובדת עתרה בין היתר לתשלום פיצוי בגין הפרת הוראות חוק הזכות לעבודה בישיבה. בין הדין האזורי לעבודה קבע כי הוראות החוק חלות על כלל העובדים במשק, למעט העובדים בעבודת כפיים, כהגדרתה בפקודת הבטיחות והתקנות מכוחה. עוד נקבע כי על המעסיק חל נטל השכנוע להפריך החזקה שבדין ולהוכיח כי "ביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה." בית הדין לעבודה הורה לנתבעים לפצות את התובעת מכוח חוק הזכות לעבודה בישיבה. נפסק, כי הגם שעבודתו של טבח במטבח היא עבודה דינאמית הכרוכה במגוון פעולות, שאת חלקן ולעתים את רובן יש לבצע בעמידה ו/או בתנועה ממקום למקום, לא הוכח כי אכן עבודה במטבח אינה מאפשרת, ולו לצורך ביצוע עבודות/פעולות מסוימות וקצרות, ישיבה.