בל' 5263/07

בל' 5263/07      ולדימיר קצ'מן נ' המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי שלל קצבת אבטחת הכנסה של מבוטח שיוצג על ידי משרדינו, בטענה כי יש לסווג את העזרה הכספית של בת המבוטח כהכנסה. ביטוח לאומי אף דרש להשיב רטרואקטיבית אף את הקיצבה שכבר שולמה למבוטח.

 משרדינו טען בשמו של התובע כי כספים שקיבל התובע כעזרה וולונטרית מבתו אינה עולה כדי הכנסה הפוטרת את המוסד לביטוח לאומי מתשלום קצבה עתית.

תביעתו של המבוטח התקבלה.