03-9412222 
Office@moroz-law.co.il
תקצירי  חלק מפסקי דין הבולטים של משרדינו

עע (ארצי) 1161/02   "מגן" שירותי כח אדם (1991) בע"מ ואח' נ' בלה אומנסקי

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעת עובדת לפיצויי בגין עוגמת נפש, מקום שלא ניתן היה לפסוק פיצויי הלנת שכר עקב התיישנות. 
בית הדין הארצי קיבל את טענת המעסיקה, שיוצגה על ידי משרדינו, כי שעה שנקבע על ידי המחוקק מנגנון מיוחד לפיצוי כספי על איחור בתשלום, כגון - פיצוי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, אין מקום לפסוק פיצוי על עגמת נפש שאינו אלא פיצוי על פיצוי.
 
כפועל יוצא העובדת חויבה להשיב את הסכום ששולם לה עבור עוגמת נפש, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

 

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן

 

 

עע (ארצי) 14199-12-10 אלי קליין תכשיטים בע"מ נ' קריסטינה יורצ'נקו


העובדת, שהייתה מיוצגת על ידי משרדינו, נאלצה להתפטר מעבודתה, מאחר והמעסיקתה ניכתה משכרה של העובדת סכומים עבור גמל, מבלי להעבירם בפועל לחברת ביטוח, עד שחברת הביטוח הודיעה לעובדת על סילוקה המוחלט של הפוליסה. 

   

בית הדין האזורי קבע כי התפטרות התובעת נוכח אי העברת הכספים לגמל, מזכה אותה בתשלום פיצויי פיטורים, כאשר בשכר הקובע לצוך חישוב פיצויי פיטורים, כולל אף שכר ששולם במזומן.
 
כמו כן קבע בית הדין האזורי כי יש מקום להטיל חבות אישית על בעלי החברה, לגבי רכיבי תביעה שהינם פועל יוצא של התנהלותם הפסולה, קרי פיצויי פיטורים וגמל,  וזאת על ידי שימוש בדוקטרינת "הרמת מסך" ההתאגדות.

בית הדין הארצי דחה את ערעורם של החברה ובעלי המניות בה, תוך הדגשה כי בית הדין האזורי עשה חסד עם המערערים, משלא הרים מסך ההתאגדות באופן מלא.

 

לקריאת פסק הדין של בית הדין האזורי לחץ כאן
 

לקריאת פסק הדין של בית הדין הארצי לחץ כאן

 ע"ע 74/08 אלה זטולובסקי נ' א.י. זאק חברה לשיווק מוצרים בע"מ (ניתם ביום 2/3/09, לא פורסם)

בית הדין הארצי קבע הלכה חדשה הקובעת עקרונות לחישוב ריבית והצמדה לפיצוי בגין אי הפרשה לגמל. בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי יש לחשב ריבית והצמדה כל חודש לחודשו.

 

לקריאת פסק הדין של בית הדין הארצי לחץ כאן

 


בל' 5263/07      ולדימיר קצ'מן נ' המוסד לביטוח לאומי
 

המוסד לביטוח לאומי שלל קצבת אבטחת הכנסה של מבוטח שיוצג על ידי משרדינו, בטענה כי יש לסווג את העזרה הכספית של בת המבוטח כהכנסה. ביטוח לאומי אף דרש להשיב רטרואקטיבית אף את הקיצבה שכבר שולמה למבוטח.
 
משרדינו טען בשמו של התובע כי כספים שקיבל התובע כעזרה וולונטרית מבתו אינה עולה כדי הכנסה הפוטרת את המוסד לביטוח לאומי מתשלום קצבה עתית.
 
תביעתו של המבוטח התקבלה.

 

לקריאת פסק הדין של בית הדין האזורי לחץ כאן

 

ע"ע 204/07 אלכסנדרה פינגרוט נ' רוטל הגלריה למוצרי טכסטיל ונוי בע"מ 


בית הדין האזורי (עב (ת"א) 10666/04) קבע כי התובעת שיוצגה על-ידי משרדנו אינה זכאית לפיצוי בגין אי הפרשה לגמל (התביעה ליתר רכיבי התביעה התקבלה). זאת – משום שהנתבעת לא יכולה היתה לבטח את התובעת בכל קרן ביטוח שהיא באופן שיקנה לה זכויות מלאות בתכנית של פנסיית יסוד בהתאם לצו הרחבה בדבר הנהגת פנסיית זקנה (יסוד), בעקבות הרפורמה בהסדר הפנסיה בשנת 1995, וסגירת הקרנות הותיקות להצטרפות העמיתים החדשים.

בית הדין הארצי קיבל את ערעורה של ערעור על פס"ד של בית הדין האזורי וקבע כי התובעת זכאית לפיצוי בגין אי הפרשה לגמל גם בנסיבות המתוארות לעיל.

לקריאת פסק הדין של בית הדין האזורי לחץ כאן
 

לקריאת פסק הדין של בית הדין הארצי לחץ כאן

 

 

תע"א (ב"ש) 2023/09 אולג פיקובסקי נ' קרידו בע"מ

בית הדין האזורי בבאר-שבע קבע כי שעות אשר הוגדרו כשעות תורנות בימי חול ובסופי שבוע, מזכות את התובעים, שיוצגו על-ידי משרדנו, בתשלום גמול בשעות נוספות.

נקבע כי שעות הנוכחות של התובעים בתורנויות הם "שעות עבודה" לכל דבר ועניין, ואין זה משנה אם בחלק מהשעות לא נקראו לבצע איזו שהיא מטלה, משום שלא הייתה כזו. עצם החובה להימצא במפעל תוך התנתקות מביתם ומשפחתם במטרה להיענות לכל בעיה אם תתעורר, גם אם לא תתעורר כלל, פירושה בנסיבות הקיימות העמדת זמן לרשות הנתבעת, וזו הגדרת המונח שעות עבודה בחוק שעות עבודה ומנוחה: "הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה".

 

לקריאת פסק הדין של בית הדין האזורי לחץ כאן

  


עב' 1574/01 סימה כץ נ' מדינת ישראל משרד החינוך והתרבות

סימה כץ, מורה במקצועה, שיוצגה על-ידי משרדנו, עתרה לביטול פיטורים פדגוגיים והשבתה לעבודה.

ביה"ד קבע כי נפל פגם כבד משקל בשיקול הדעת המנהלי שהופעל לעניין פיטורי התובעת בכך שהוחלט על פיטורי התובעת מטעמים פדגוגיים על סמך שני דו"חות של מפקחת אחת בלבד, בניגוד לתנאים שנקבעו לעניין פיטורי מורה מטעמים פדגוגיים, בפרק השלישי בתקנון שירות עובדי ההוראה, ומבלי שנלקח בחשבון עברה המקצועי של התובעת, אשר כלל 20 שנות הוראה ללא רבב 

 

לקריאת פסק הדין של בית הדין האזורי לחץ כאן


עב' 912865/99 מנאל עבד אללה תקרורי נ' נבהאן קשקוש ומועצה מקומית קלנסווה

התובעת, שייוצגה על-ידי משרדנו, עתרה לביטול פיטוריה והשבתה לעבודתה כסייעת טיפולית במחלקת החינוך במועצה מקומית. הבקשה למתן צו מניעה זמני נדחתה. על-אף זאת קבע בית הדין כי פיטוריה של התובעת בוצעו בניגוד לצו המועצות המקומיות, ללא אישור או התייעצות עם ועד עובדי המועצה או כל ועדה אחרת מטעמה של המועצה, בחוסר תום לב ומשיקולים זרים. נוכח פגמים אלה בוטלו פיטוריה של התובעת והתובעת הושבה לעבודתה לאחר שלוש שנים בהן לא עבדה בנתבעת.

בהמשך הגישה התובעת תביעה כספית לתשלום שכרה בגין שלוש שנים בהן ניהלה הליך משפטי כנגד הנתבעת, לרבות הפרשי תוספות וותק ודרגה (עב' 6530/05) ותביעתה התקבלה.

לקריאת פסק הדין של בית הדין האזורי לחץ כאן

 


ע"ע (ארצי) 27513-07-10 מיכאל גנטמן נ' איזי קיו איי בע"מ

התובע שיוצג על-ידי משרדנו הינו מהנדס תוכנה בהכשרתו, אשר עבד בחברת אוקטביאן מטעם חברת השמה, הנתבעת. בשלב מסוים הודיעה אוקטביאן על סיום ההתקשרות עם הנתבעת וכפועל יוצא מכך – סיום עבודתו של התובע. הנתבעת לא הצליחה למצוא לתובע מקום עבודה חילופי, ובשלב מסוים החל התובע לחפש מקום עבודה בעצמו. משמצא התובע מקום עבודה – ביקש לסיים את עבודתו לפני מועד סיום ההתקשרות עם אוקטביאן. הנתבעת לא הביאה התנגדות ואף ניהלה עם התובע משא ומתן לגבי תשלום פיצויי פיטורים, אך בסופו של דבר סירבה לשלמם. השאלה שעמדה לדיון הייתה זכאותו של התובע לתשלום פיצויי פיטורים. בית הדין האיזורי דחה את תביעתו של התובע. בית הדין הארצי לעבודה הפך את פסק הדין של בית הדין האזורי וקבע כי

אין מדובר בהתפטרות, אלא בהפסקת עבודה מוסכמת בין הצדדים, כאשר זכאות התובע לתשלום פיצויי פיטורים קמה, בין היתר, מכח התחייבות הנתבעת לשלם פיצויי פיטורים.

לקריאת פסק הדין של בית הדין האזורי לחץ כאן
 

לקריאת פסק הדין של בית הדין הארצי לחץ כאן


 

תעא (ת"א) 11635/07 מיכאל גולדמן נ' ג'נרל בילדינג בע"מ

התובע, שיוצג על-ידי משרדנו, הגיש תביעה כנגד הנתבעת לתשלום הפרשי שכר וזכויות סוציאליות נוספות תוך כדי עבודתו. בסמוך לאחר סירובו של התובע לסיים את ההליכים בבית הדין בפשרה פוטר התובע מעבודתו בטענת גניבה, כאשר הנתבעת אף הגישה תלונה למשטרה בשל גניבת תיקו האישי של מנהל הנתבעת. מתוך כך טענה הנתבעת כי התובע אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים.
התובע טען כי מעשה הגניבה בוים על-ידי הנתבעת, כאשר נתבקש על-ידי מנהל הנתבעת להביא את תיקו מהדלפק שבלובי שצולם במצלמות ההבטחה.
ביה"ד קיבל את גרסת התובע באשר לאירוע הגניבה המיוחס לו כי הנתבעת ניסתה "לטמון לו פח". לאור הזיקה ההדוקה בין הניסיון לייחס לתובע ביצוע מעשה גניבה להליך המשפטי שיזם כנגד הנתבעת, התובע זכאי לתשלום פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת וכן פיצוי הלנת פיצויי פיטורים בגובה 50,000 ש"ח, נוכח חומרת מעשיה וטענותיה של החברה.לקריאת פסק הדין של בית הדין האזורי לחץ כאן 

 

לקריאת פסק הדין של בית הדין הארצי לחץ כאן

עב (ת"א) 8302-07 אירנה דו'צנקו נ' יונייטד שיא בע"מ

 

בין יתר רכיבי תביעתו של התובע קיבל בית הדין האיזורי לעבודה את טענת התובע כי יש לזקוף את דמי ההבראה ששולמו לתובע בשנתיים האחרונות בעד שנים קודמות. זאת – מאחר והוראת צו ההרחבה בעניין תשלום דמי הבראה, הקובעת כי לאחר סיום קשר העבודה עובד זכאי לדמי הבראה בעד תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת העבודה, אינה קובעת תקופת התיישנות לתביעה לדמי הבראה אלא  את היקף הזכות לפדיון דמי הבראה לאחר סיום קשר העבודה, ומגבילה אותה לדמי הבראה המגיעים לעובד בעד תקופה של עד שנתיים לפני תום תקופת עבודתו.

 

 

 

 

ס"ע (ת"א) 15344-08-10 מריה חיימוב נ' מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ

 


העובדת שיוצגה על-ידי משרדנו פוטרה מעבודתה כמוכרת בחנות מרשת חנויות אופנה זמן קצר לאחר רכישת הרשת על-ידי רשת אופנה אחרת, כאשר זכויות העובדים הוסדרו במסגרת הסדר נושים ווותקם אופס.

השאלה שעמדה לדיון הייתה תחולת חוק עבודת נשים על העובדת שנכון למועד פיטוריה עבדה אצל המעסיק החדש ימים ספורים.
בית הדין האיזורי קבע כי אמנם הסדר נושים ממצה את זכויות הנושים ומהווה הסדר גורף, אך אין בו כדי לצמצם את ההגנה המוקנית לנשים באמצעות החוק במהלך הריונן.

נקבע כי הסר נושים הינו צופה פני עבר ומתייחס לחובות שלפני חתימתו. יחד עם זאת אין בהסדר נושים כדי לפגוע בזכויות צופות פני עתיד, כגון זכותה של האישה להמשיך ולעבוד במהלך ההריון ולאחר שובה מחופשת הלידה.

 


עע (ארצי) 52949-05-10 ליליה וולצ'ק נ' ש. אלברט עבודות ציבוריות, מיום 28/3/12

בית הדין הארצי קיבל את ערעורה של העובדת על פסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה אשר קיבל תביעתה באופן חלקי. בית הדין הארצי קבע כי גם מעסיק הבוחר להעסיק עובד לפי "שכר גלובאלי", מחויב לבצע תחשיב של השכר לפי שעות העבודה בפועל, כך ששכרו השעתי, היומי, או החודשי, לפי העניין, של אותו עובד, לא יפחת משכר המינימום לפי החוק.

 

סע (ת"א) 395-12-11     פקר ציציליה נ' הראשון בניקיון בע"מ מיום 1/1/14

בית הדין האיזורי לעבודה קיבל תביעת העובדת נקיון, שיוצגה על-ידי משרדנו, לזכויות שונות, ופסק לה, בין היתר, הפרשי שכר בגין העסקתה פחות משלוש שעות ליום. בית הדין קבע כי  כאשר הנתבעת "מסכימה" להעסיק עובדת בהיקף של שעתיים ליום, עליה להיות מודעת לכך שהוראות ההסכם הקיבוצי יקנו לעובדת, בכל מקרה, שכר שלא יפתח משלוש שעות עבודה ליום. הנתבעת אינה יכולה להיתלות באי הידיעה של העובדת באשר לזכויותיה, כעילה שלא לשלם זכויות קוגנטיות הקבועות בהסכם הקיבוצי.

 

 סע (ת"א) 6882-06-10  איגור ברכר נ' דוד קאופמן מיום 11/3/13

ביה"ד קבע עוד כי משלא הוכח כי ההסכם הקיבוצי בדבר הנהגת פנסיית יסוד בוטל כדין, לא ניתן לקבוע כי צו ההרחבה שהוצא על בסיסו בוטל אף הוא. עוד קבע כי גם אם הסכם קיבוצי זה איבד ממשמעותו המעשית עם חלוף הזמן, אין משמעות הדבר כי "בוטל", ולא ניתן להסיק על ביטולו מכללא כאשר יש לכך השלכות רוחב משמעותיות, לרבות ביחס לתוקפו; עוד קבע ביה"ד כי הסכם הקיבוצי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה לא בא להחליף במלואו את ההסכם הקיבוצי בדבר הנהגת פנסיית יסוד אלא להוסיף עליו. במצב זה, הגם שלא ניתן היה לבטח את העובד, שיוצג על-ידי משרדנו, בביטוח לפנסיית יסוד מאז הרפורמה בקרנות הפנסיה בשנת 1996, הוראה זו אינה יכולה לאיין את הזכאות לביטוח פנסיוני שנקבעה בצו הרחבה ועל המעסיק לפעול ל"ביצוע בקירוב" של הוראת צו ההרחבה.

 

  


בניית אתרים 2all