03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ליווי וייעוץ מקצועי שוטף :

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי שוטף על בסיס חודשי הכולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

✓       הכנת הסכמי עבודה

✓       ייעוץ בהתנהלות שוטפת עם עובדים

✓       ייעוץ לצורך מניעת תביעות עתידיות

✓       ייעוץ בנושא התנהלות חריגה של עובדים והפרות משמעת

✓       פיקוח שוטף על התנהלות העסק בהתאם לדרישות החוק.

בניית אתרים 2all