03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג בתביעות על רקע אפליה

ייצוג מעסיקים בתביעות על רקע אפליה והפרות חוק שיווין הזדמנויות בעבודה

מעסיקים רבים אינם מודעים לחובותיהם לעמוד בדרישות החוק ונתבעים בגין התנהלות שלדעתם הייתה תקינה אך בפועל מהווה אפליה אסורה על פי החוק.

על המעסיק לקבל ייעוץ משפטי שכל פעולה שעלולה להיחשב כאפליה על מנת למנוע תביעות עתידיות.

בניית אתרים 2all