03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג מעסיקים בתביעות עובדים:

עובדים רבים נוהגים לנפח תביעות במטרה לאלץ מעסיקים להתפשר איתם ולשלם להם סכומים שלא תמיד הם זכאים להם. ישנה חשיבות עליונה להתייעץ עם עורך דין בתחום דיני עבודה מיד עם קבלת התביעה על מנת למזער נזקים ולהתגונן בהתאם. ישנם מעסיקים שאינם מודעים לחובות המוטלות על העובדים והזכויות של המעסיקים במקרים בהם העובדים מפירים את חובותיהם.

בניית אתרים 2all