03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג מול משרד הכלכלה :

בשנים האחרונות מעסיקים רבים  אינם מודעים לחשיפה הפלילית והמנהלית מטעם משרד הכלכלה. המשרד מגביר מידי שנה את האכיפה כנגד מעסיקים ואף הטיל בשנת 2015 עיצומים כספיים והתראות מנהליות בסך של 15,000,000 ₪ על מעסיקים .חלק מאותם מעסיקים כלל לא היו מודעים להפרות אלו משום שהם הסתפקו בחוות דעת מקצועיות של רואי החשבון המלווים את העסק שאינם נותנים מענה משפטי לאותם סוגיות.

✓       ייצוג במשא ומתן טרום הליך משפטי.

✓       ייצוג משפטי בהליכים פליליים

✓       ייצוג משפטי בהליכים מנהליים.

✓       ייצוג וטיפול בנושא התראות מנהליות ,עיצומים כספיים וכתבי אישום

✓       בדיקה וייעוץ לקראת ביקורת פקחי משרד הכלכלה.

בניית אתרים 2all