03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

תביעות ייצוגיות נגד מעסיקים:

ישנם מקומות עבודה שמפרים זכויות מסוימות של כלל העובדים וישנה אפשרות להגיש תביעה ייצוגית נגד אותו מעסיק. נושא זה הינו מורכב ורחב ומכיל סייגים והגבלות שונות ומומלץ להיוועץ בעו״ד המתמחה בתחום לפני הגשת תביעה מסוג זה.

בניית אתרים 2all