03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג בתביעות בבתי דין לעבודה:

ישנם מצבים שקיימת זכות תביעה לקבוצת עובדים שעבדה אצל מעסיק מסוים. קיים יתרון בניהולתביעה של מספר עובדים כנגד מעסיק אחד שכן כל אחד מהעובדים יכול לתמוך בטענות של חברו.  למשרדנו ניסיון רב בתביעות מהסוג הזה.

בניית אתרים 2all