03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג קבוצות עובדים בהליכי פירוק ופשיטת רגל:

לעיתים עובדים מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה כאשר מקום עבודה שבו הם עובדים נמצא בקשיים כלכליים ואינו מסוגל לשלם בגין זכויותיהם. לדוגמא הליכי קבלת זכויות במצב של פירוק חברה או פשיטת רגל של בעל עסק, מצריכים מעורבות עו״ד המתמחה בתחום על מנת למצות את מלוא זכויותיהם במצבים כגון אלה. הייצוג המשפטי כולל עבודה מול מפרק,  נאמן או מנהל מיוחד והמוסד לביטוח לאומי וקרנות פנסיה.

בניית אתרים 2all