03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

פגיעה בזכויות עובדות ועובדים בטיפולי פוריות:

עובדות ובעיקר עובדים אינם מודעים לזכויותיהם בעת טיפולי פוריות. טיפולי פוריות עלולים לגרום לעובד להיעדר ממקום עבודתו או להשפיע על תפוקתו דבר שעלול לגרום למעסיק לשקול את המשך העסקתם שכן אף מעסיקים רבים אינם מודעים כלל לזכויות עובדים בתקופות אלה של חייהם. החוק מעניק הגנות רחבות הן לאישה והן לגבר בכל הקשור לתנאי העסקתם או לסיום העסקתם.

בניית אתרים 2all