03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

הכנת הסכמי עבודה אישיים

במקומות עבודה רבים קיימת מדיניות העסקת עובדים על בסיס הסכמים אישיים. ישנם מעסיקים שמציגים לעובד הסכם עבודה שבעיקרו מיטיב עם המעסיק. עובד שבוחר לחתום על הסכם עבודה ללא ייעוץ משפטי, עלול למצוא את עצמו ברגע האמת במצב פגיע מול מעסיקו. לפיכך מומלץ טרם חתימה על הסכם עבודה להיוועץ בעו״ד בתחום דיני עבודה.

בניית אתרים 2all