03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

עובדים שפוטרו וזכויותיהם הופרו:

מעסיקים רבים נוהגים לפטר עובדים תוך פגיעה או אי עמידה בזכויות העובדים. בתי הדין מחמירים עם מעסיקים שאינם מכבדים זכויות עובדים הן תוך כדי יחסי עבודה והן בסיומם. חשוב מאד לקבל ייעוץ משפטי בהליך פיטורים על מנת לעמוד על מלוא הזכויות להן הנך זכאי/ת לאחר סיום עבודתך.


בניית אתרים 2all