03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג עובדים:

עובדים שעומדים לפני הליך פיטורין

עובדים רבים אינם מודעים לזכויותיהם בהליכי פיטורים, לרבות זכות לשימוע שמופרת ע״י מעסיקיםרבים בישראל. בתי הדין לעבודה פסקו פיצויים כספיים בסכומים גבוהים לעובדים שזכות השימוע שלהם הופרה. למשרדנו ניסוין רב בתביעות של עובדים נגד מעסיקים שפיטרו עובדים ללא שימוע. חשוב לדעת    שבפסיקת בת הדין לעבודה הותוו כללים כיצד הליך שימוע צריך להתבצע ואי עמידה באותם כללים מעמידה בספק את עצם קיום השימוע.בניית אתרים 2all